21 July 2007

Malaysia negara Islam! No lah...

"Malaysia negara Islam," kata Datuk Seri Najib Razak (DSNR).

"No lah, Malaysia negara sekular," kata MCA.

Kalau mengikut Prof Shad Saleem Faruqi (mengikut kata anak kuliahnya - Mat Jan) di dalam dunia ini hanya ada empat buah negara yang sekular.

Empat buah negara ini, jelas di dalam perlembagaannya tertulis bahawa mereka adalah negara sekular.

Empat buah negara itu ialah negara Turki, India, Amerika Syarikat dan Israel. Tiada nama negara Malaysia. Justeru, tidak betullah kata-kata dari MCA itu.

Tetapi, tunggu sat. Adakah DSNR betul, Malaysia ini sebuah negara Islam.

Kalau mengikut kepada definisi yang dibawa oleh Maulana Sayyid Abul A'la Mawdudi, beliau mentakrifkan negara Islam ialah negara yang kuasa mutlaknya terletak pada Allah SWT.

Dar al-Islam (negara Islam) mementingkan Allah sebagai penentu syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut laman web Minda Madani oleh ABIM, "para fuqaha membuat kesimpulan bahawa penafsiran negara Islam dan bukan Islam itu terdapat dua pandangan iaitu: Pandangan pertama negara Islam diasaskan kepada perjalanan dan pelaksanaan shariat Islam. Kalau tidak ia bukannya negara Islam.

"Pandangan yang kedua berdasarkan majoriti penduduk Muslim dan keamanan negara Islam. Berdasarkan pandangan yang kedua ini yang mengatakan bahawa negara Islam berasaskan unsur majoriti penduduk Muslim dan keamanan maka ia merupakan sebuah negara Islam sckalipun shariat Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya.Ini merupakan pandangan sebahagian para fuqaha kini termasuk Abu Zahrah."

Pada detik ini aku bersetuju dengan pendapat Dr. Chandra Muzaffar dalam Malaysiakini. Di dalam artikel bertajuk Malaysia: A secular or Islamic state? beliau mengatakan bahawa, "[jika] ditakrifkan menurut undang-undang serta politik, negara ini merupakan negara sekular, namun dalam masa yang sama ia tidak mengabaikan hakikat bahawa negara ini telahmenjalankan fungsinya pada bahagian yang 'tidak sekular', terutamanya dalam tempoh masa tiga tahun kebelakangan ini."

1 comment:

Nazri said...

subjek yang subjektif...