22 November 2006

Ugut

Ada pelbagai cara orang mengugut.

Ini mungkin salah satu dari cara mengugut; untuk mengelakkan dari terjadinya kembali peristiwa 13 Mei. Kita harus bersatu!

No comments: